Fiscale Bijstand

Een wielrenner die over de hele wereld actief is, vaak zelfs voor een buitenlandse werkgever, kan maar beter goed op de hoogte zijn van hoe zijn inkomsten fiscaal belast zullen worden. Niet zelden immers blijkt hij netto minder over te houden dan zijn werkgever hem had voorgespiegeld… Wij verstrekken hierover gespecialiseerd advies met kennis van zaken.

Immers, door een correcte toepassing van de wetgeving kunnen we de fiscale situatie verbeteren door beroepskosten aan te geven, dubbelbelastingverdragen toe te passen, enzovoort. Met onze expertise en samenwerking met externe raadgevers, zorgen wij dat de situatie fiscaal optimaal is.

Bovendien gaan we nog verder: wij anticiperen ook op wat er komt na de sportieve carrière.
Worden alle wettelijke mogelijkheden wel benut met betrekking tot de pensioenplanning?

En is het opportuun om geld te beleggen met het oog op een zorgeloze toekomst? Het zijn vragen waarop we samen met de renner naar het beste antwoord zoeken.